Back to All Events

Svenska mästerskapen i Poetry Slam


  • Grand Öl & Mat 17 Monbijougatan Malmö, Skåne län, 211 53 Sweden (map)

Svenska mästerskapen i poetry slam kommer till Malmö, Babel och Grand Öl och Mat mer specifikt. Under fyra dagar kommer Sveriges just bästa scenpoeter att göra upp om vem som blir svensk mästare i scen poesi.

Poetry slam är en konstform där det skrivna ordet möter scenisk gestaltning. Här finns möjlighet att ta ut svängarna, att låta poesin influeras av teater, hiphop eller ståuppkomik – såväl som kanoniserad litteratur.

SM i poetry slam är den största årligen återkommande händelsen inom slamvärlden. Vem som arrangerar de svenska mästerskapen beslutas gemensamt av de så kallade slamorter som deltar i SM, och för 2019 har Ord på scen och Malmö fått det ärofyllda uppdraget.

Under det gångna årets hårda kvaltävlingar runt om i landet sållas ungefär sextio poeter fram för att göra upp om de åtråvärda titlarna, dels som lag, dels individuellt. Mångfalden av perspektiv och praktiker som premieras av de lokala scenerna, bildar under SM ett sammelsurium av röster som låter publiken ta del av och uppleva en bred litterär show.

Något väldigt unikt med poetry slam är att det är publiken som bestämmer vem som vinner, inte någon expertpanel. Publiken blir på detta vis mer än bara betraktare. De är engagerade deltagare och skapar i lika hög grad tävlingen som poeterna. Denna inställning, att alla har rätt till sin röst och att dessa röster väger lika tungt, gör att många som vanligtvis inte känner sig hemma i litterära rum får möjlighet att känna agens och tillhörighet. Att åldrar och bakgrunder blandas på detta vis innebär i förlängningen även att fler texter skrivs, läses upp på scen och slår an i nya människor. Denna demokratiska rörelse är något av det vackraste med konstformen.

Rent kvalitativt har SM i poetry slam också vaskat fram många oerhört duktiga poeter sedan tävlingarna började hållas 1997. Oskar Hanska, Olivia Bergdahl, Nino Mick och Yolanda Aurora Bohm, för att nämna några, har gjort litterär karriär och dragit fulla hus landet över – men även andra namnkunniga författare såsom Bob Hansson, Johannes Anyuru och Malmös egen Emil Jensen har tävlat tidigare.

Tävlingen kommer pågå i fyra dagar, med bout (delomgångar) tre dagar och slutligen en stor individuell final, där de åtta poeter som gjort bäst ifrån sig möts för att slåss om titeln svensk mästare. Dessutom kommer en parallell lagtävling att hållas, för att också den avslutas med en storslagen finalomgång. Nytt för i år är att den slamort som presterat bäst när poäng från de båda tävlingarna lagts ihop möter varandra i ett nytt tävlingsmoment kallat Slamortsfinal och vinner ett monetärt pris – för att kunna vidareutveckla sin lokala scen. Vi vill att poesin ska fortsätta att frodas runt om i landet.

Mer information om tävlingen, regler och schema på http://www.poetryslamsm.se/

VAD: Svenska Mästerskapen i Poetry Slam 2019
NÄR: Onsdag 29 maj–1 Juni
VAR: Babel, Spångatan 38, Malmö, Grand Öl & Mat, Monbijougatan 17, Malmö
FÖRKÖP: Fritt inträde
I DÖRREN: Fritt inträde
ÅLDER: 13 år fram till kl. 22, därefter 18 år

I Ord På Scen värnar vi om att ha en öppen scen där alla som vill ska få scentid. Oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, identitet, ålder, religon, politik eller språk så ska en känna sig välkommen och trygg. Alla som vill ska kunna få en chans att utrycka sig på våran scen. Vi tar starkt avstånd från sexism, rasism, homofobi, funkofobi, transfobi och all form av diskriminering.

Våran ambition är att alla ska känna sig välkomna att besöka och delta i våra arrangemang.

Ord på Scen i samarbete med ABF Malmö, Kulturrådet, Svenska Akademien, Babel och Grand Öl&Mat